måndag 29 juni 2009

Husbilsplats

Vår husbilsplats vid garagenedfarten började vi bygga runt Valborgshelgen 2009. Den blev helt klar veckan före midsommar. Då hade vi tagit bort ett äppelträd och handgrävt, ca 1/2 m djup och 38 kvadratmeter. Jordmassor, rötter och stenar hämtades av lastbil med skopa. Vi återfyllde med ca 35 ton bergkross och 12 ton sättsand. Stödmuren och stenarna väger ca 6,5 ton. Bärlagret vibrerades väl för att klara husbilens tyngd på ca 4 ton. Vi valde att göra jobbet själva. Entreprenören som tillfrågades begärde ett pris som bara för grävningen och återfyllningen vida översteg kostanden för hela projektet.