Husbilsturism

Husbilsturismen i Sverige är på stark tillväxt och det finns krafter som verkar för att Sverige ska bli Europas främsta och bästa husbilsdestination.
Det  finns drygt 108 500 registrerade husbilar i Sverige. I Europa finns det drygt 1,7 miljoner husbilar i Europa varav ca 500 000 bara i Tyskland.


Husbilskompisar.se har tagit fram en enkel informationsfolder "Husbilsturtism - en ny växande turistform" som kortfattat beskriver husbilsturismens behov och möjligheter. Foldern innehåller länkar till ytterligare material.