fredag 25 mars 2011

Miss av turistnäringen

Turistnäringen är på väg att utvecklas till en av Sveriges basnäringar. Den består av väldigt många olika grenar. Nyligen presenterades turistnäringens nationella strategi som tar sikte på år 2020. Hela samhället i form av regering, myndigheter, kommuner, företag m.fl. ställer sig bakom strategin.
Det märkliga är att turistnäringen tycks helt ha missat husbilsturismen som är på stark frammarsch både i Sverige, Norden och övriga Europa. Husbilsturisternas behov finns inte med i strategin trots att husbilsturismen bl.a. bidrar till en förlängning av turistsäsongen och skapar möjligheter för det lokala näringslivet samt destinationer. En viktig gren för framgång har missats av turistnäringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar